PCB Sanering​

Roskilde Fugeteknik er uddannet til at foretage kompetente PCB-prøvning og om nødvendigt sanering af PCB-ramte fuger/bygninger.

Prøver udtaget af fugemassen bliver testet på godkendte laboratorier. Vi vil her almindeligvis benytte vores søsterselskab Fugetjek til opgaven (www.fugetjek.dk).


Roskilde Fugeteknik har mandskab der er specialuddannet til netop at sanere for PCB-holdige fuger, og dermed fjerne kilden til PCB-forurening i bygninger.

PCB fakta

PCB (PolyChlorerede Bifenyler) er en række miljøfarlige stoffer, som typisk indgik i fugemasse fra omkring 1950 til slutningen af 70'erne). PCB er svært nedbrydeligt og kan medføre hjerneskader, give andre alvorlige fysiske skader og være kræftfremkaldende. Mere end 75% af bygninger fra den periode skønnes at have eller har haft PCB i fugemassen i foruroligende mængder.

Et af husejerens følgeproblemerne med PCB er, at PCB kan vandre fra fugemassen over i de tilstødende bygningsdele, hvis de PCB-holdige fuger ikke fjernes i tide. D.v.s. At jo længere man venter med en sanering jo dyrere bliver det.

Vil du have et uforpligtende tilbud?

Ønsker du at få flere oplysninger - eller et uforpligtende tilbud -  så udfyld formularen her.​

 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

ROSKILDE FUGETEKNIK A/S

Elektronvej 1

2670 Greve

Telefon: 46 18 66 08

info@roskilde-fugeteknik.dk 

CVR: 19079074

Følg os på Facebook